Obec Tajná v okrese Nitra patrí medzi malé obce, ale s bohatou históriou. Na mape z roku 1782 je vyznačená významná cestná komunikácia, spojnica Pohronia s Požitavým, ktorá ide od Novej Bani cez Kozárovce, Nemčiňany, Nevidzany, Tajnú, Šarovce do strediska stredného Požitavia  Vráble.
Obec Tajná leží nad vodným tokom Širočina, v južnej časti Pohronskej pahorkatiny . Potok Širočina vyviera pod vrchom Krivá (712 m), na južných svahoch pohoria masívu Pohronský Inovec.
Tajná

Obec Tajná je spojená so šľachtickými rodmi Tajnai a Révai

História obci, ktorá sa pôvodne skladala zo štyroch obcí Malá Tajná, Veľká Tajná, Malé Šarovce a Veľké Šarovce ja zachovaná v archívnych dokumentoch a bola i publikovaná v monografiách obce. Na historických mapách  Malá Tajná nie je znázornená, ale v dokumentoch sa Malá Tajná uvádza  ako malá osada, kým Veľká Tajná, Malé Šarovce, Veľké Šarovce sú uvedené  na historických mapách ako samostatné obce a tak isto i v historických dokumentoch.
Rod Tajnai v Tajnej je najvieryhodnejšie opísaný v monografii , Kisnemesek Tajnán  (Malozemani z Tajnej ) ktorá vyšla v roku 1942 v Budapešti. Autorom je  gróf Jozef Révay, ktorý sa narodil a žil v Tajnej. V kaštieli, v ktorom žila rodina Révai bola v tom čase zachovaná bohatá knižnica rodu Tajnai, z ktorej Jozef Révai čerpal a opísal historické udalosti tohto rodu. Po prechode frontu 2. svetovej vojny bol kaštieľ vyplienený a rodinná knižnica zničená. Podstatná časť histórie rodu Tajnai z tejto publikácie bola prevzatá do monografie Tajná v dejinách Slovenska, ktorá vyšla v roku 2006.
Rod Tajnai žil v tejto obci od prvej písomnej zmienky 800 rokov. Za toto obdobie  sa rod rozrástol i na iné územia, najväčšie latifundiá získal v Báčskej stolici v obci Tisza-Hegyeš.  O tejto vetve doposiaľ nie sú spracované archívne materiály, ktoré sa nachádzajú v Slovenskom národnom archíve do žiadnej  publikácii.
Pri uverejňovaní materiálov z tohto historického dedičstva chceme poukázať na niektoré historické udalosti obce so zameraním na vinohradníctvo, jeho históriu v obci Tajná i v zaniknutých obciach.
Administratívnym spojením štyroch obcí  do jednej zostala iba jedna obec Tajná, ale v rozvoji vinohradníctva dominujú Šarovce, vinice v Tajnej zanikli.

E-shop
Magazín