vinarstvo tajna zahrada

Kontakt

Tajná 163, 952 01 Tajná
Tajna s.r.o., IČO: 43806350

Pondelok až piatok od 8:00 do 16:00
Sobota - nedeľa - zatvorené

Všeobecné informácie:

+421 918 468 360
info@vinotajna.sk

Predajňa Tajna

Predajňa vo vinárstve Tajna – Tajná 163, 952 01

Počas letnej sezóny od 1. mája do 31. októbra:
Pondelok až piatok od 9:00 do 17:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Nedeľa – zatvorené

Počas zimnej sezóny od 1. novembra do 30. apríla:
Predaj vína len po dohode

+421 918 468 360
info@vinotajna.sk

Predajňa Vráble

Predajňa Vráble – Levická 743, Vráble

Celoročne:
Pondelok až piatok od 8:00 do 16:00
Sobota a nedeľa – zatvorené

+421 911 269 662
sklad@vinotajna.sk

Radi vás privítame priamo v Tajnej