Reklamačné podmienky pre vrátenie tovaru z eshopu www.vinotajna.sk/eshop, pre zrušenie účasti na evente a pre zrušenie pobytu v projekte Wine Apartments zakúpené prostredníctvom eshopu www.vinotajna.sk/eshop.


Reklamácia / vrátenie tovaru z eshopu Víno Tajna

V prípade reklamácie nás kontaktujte. Ak kupujete tovar ako súkromná osoba, máte v súlade s § 53 a § 54 Občianskeho zákonníka možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa.

V prípade prijatia vráteného tovaru späť, musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zo strany predajcu zaslaný. Podpísaný dobropis spotrebiteľ doručí na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar, okrem nákladov na prepravu.
Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:

  • Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov.
  • Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený.
  • Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na tomto odkaze.


Zrušenie účasti na evente a refundácia uskutočnených platieb

Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdením s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín eventu, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané, číslo bankového účtu vo formáte IBAN.

Kúpou vstupov prostredníctvom eshopu www.vinotajna.sk, alebo osobne v pokladni vinárstva, prípadne inou formou, objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. Pri zrušení rezervácie účasti na evente má poskytovateľ právo zaúčtovať storno poplatky, ktoré sú uvedené nižšie.

Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa, spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb.

Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky spojené s úhradou).


Storno podmienky účasti na evente

Rezerváciu účasti na evente môžete zrušiť bezplatne do 3. dňa pred príchodom na event, resp. pred jeho uskutočnením. Zaplatíte 50 % celkovej ceny rezervácie v prípade zrušenia rezervácie 2 dni pred príchodom. Zaplatíte 100 % celkovej ceny rezervácie v prípade zrušenia rezervácie 1 deň pred príchodom, prípadne v deň príchodu.


Zrušenie účasti na evente spolu s ubytovaním vo Wine Apartments a refundácia uskutočnených platieb

Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdením s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín eventu a pobytu, číslo potvrdenia rezervovania, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané, číslo bankového účtu vo formáte IBAN.

Kúpou účasti na evente spolu s ubytovaním prostredníctvom eshopu vinotajna.sk, alebo osobne v pokladni vinárstva, prípadne inou formou, objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. Pri zrušení rezervácie účasti na evente spolu s ubytovaním, má poskytovateľ právo zaúčtovať storno poplatky, ktoré sú uvedené nižšie.

Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa, spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky spojené s úhradou).


Storno podmienky zrušenia účasti na evente spolu s ubytovaním vo Wine Apartments

Rezerváciu účasti na evente spolu s ubytovaním môžete zrušiť bezplatne do 3. dňa pred príchodom na event s ubytovaním, resp. pred jeho uskutočnením. Zaplatíte 50 % celkovej ceny rezervácie v prípade zrušenia rezervácie 2 dni pred príchodom. Zaplatíte 100 % celkovej ceny rezervácie v prípade zrušenia rezervácie 1 deň pred príchodom, prípadne v deň príchodu.

 

V Tajnej, dňa 1.7.2022

E-shop
Magazín