Reklamačné podmienky pre vrátenie tovaru z eshopu www.vinotajna.sk/eshop, pre zrušenie účasti na evente a pre zrušenie pobytu v projekte Wine Apartments zakúpené prostredníctvom eshopu www.vinotajna.sk/eshop.

Reklamácia / vrátenie tovaru z eshopu Víno Tajna

V prípade reklamácie nás kontaktujte. Ak kupujete tovar ako súkromná osoba, máte v súlade s § 53 a § 54 Občianskeho zákonníka možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Vyjadrenie predajcu, či bude žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené a či sú splnené všetky podmienky, bude spotrebiteľovi oznámené do 30 dní od dátumu doručenia vráteného tovaru na adresu dodávateľa.

V prípade prijatia vráteného tovaru späť, musí spotrebiteľ následne podpísať dobropis na tovar, ktorý mu bude zo strany predajcu zaslaný. Podpísaný dobropis spotrebiteľ doručí na adresu predajcu (poštou alebo osobne). Na základe podpísaného dobropisu bude spotrebiteľovi vyplatená čiastka za vrátený tovar, okrem nákladov na prepravu.
Dôležité upozornenie! Aby bol tovar prijatý späť, musia byť splnené tieto podmienky:

  • Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave, vrátane originálnych obalov.
  • Tovar ani obal nesmie byť akokoľvek poškodený.
  • Tovar nesmie javiť známky spotreby, opotrebenia či používania.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na tomto odkaze.

Odstúpenie od Zmluvy o zorganizovaní privátnej degustácie, eventu a s tým spojených služieb, vrátane ubytovania

Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdením s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín eventu, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané, číslo bankového účtu vo formáte IBAN.

Pri odstúpení od zmluvy má poskytovateľ právo zaúčtovať storno poplatky, ktoré sú uvedené nižšie.

Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa, spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb.

Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, poplatky za službu paypal, iné poplatky spojené s úhradou).

Storno podmienky pri poskytovní služieb spojených so zorganizovaním privátnej degustácie, eventu, a iných s tým spojených služieb

Rezerváciu termínu pre zorganizovanie privátnej degustácie,  eventu,  a iných s tým spojených služieb, vrátane ubytovania, môžete zrušiť bezplatne do 3. dňa pred termínom udalosti. Zaplatíte 50 % celkovej ceny rezervácie v prípade zrušenia rezervácie 2 dni pred udalosťou. Zaplatíte 100 % celkovej ceny rezervácie v prípade zrušenia rezervácie 1 deň pred udalosťou, prípadne v deň udalosti.

Odstúpenie od zmluvy pri kúpe vstupenky na event

Odstúpenie od zmluvy, pri nákupe vstupeniek na event ktorý sa uskutoční vo vopred určenom čase a dohodnutej lehote, nie je možné. Ak sa nákup realizoval prostredníctvom webovej stránky www.vinotajna.sk, osobne v pokladni, alebo prevodom na účet, alebo inou formou, je v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z.z.  takéto poskytnutie služby považované za službu poskytovanú v rámci voľného času.

Storno podmienky pri kúpe vstupenky na event a s tým spojených služieb

Kúpou vstupov prostredníctvom webovej stránky www.vinotajna.sk, alebo osobne v pokladni, prevodom na účet, alebo prípadne inou formou, objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. Po kúpe vstupenky na event, má poskytovateľ právo zaúčtovať storno poplatky, ktoré sú uvedené nižšie. Zaplatíte 100 % celkovej ceny vstupenky v prípade nedostavenia sa na event.

V Tajnej, dňa 1.11.2023