Vinársky slovník

Degustácia vína

Degustácia vína je senzorická skúška a hodnotenie vína. Zatiaľ čo prax degustácie vína je taká stará ako jeho výroba, od 14. storočia sa pomaly etablovala viac formalizovaná metodika. Moderní, profesionálni degustátori vína (ako sú somelieri alebo nákupcovia pre maloobchodníkov) používajú neustále sa vyvíjajúcu špecializovanú terminológiu, ktorá sa používa na opis rozsahu vnímaných chutí, vôní a všeobecných vlastností vína. Neformálnejšia, rekreačná degustácia môže používať podobnú terminológiu, ktorá zvyčajne zahŕňa oveľa menej analytický proces pre všeobecnejšie, osobné hodnotenie.


Viac o ochutnávaní a degustácii vína sa dočítate v našom článku DEGUSTÁCIA – NAUČTE SA OCHUTNÁVAŤ VÍNO.

Vinárstvo TAJNA

Príroda nám dáva dokonalý produkt vo forme hrozna a my jej to chceme neustále odplácať. Ekologickým prístupom k vinohradu tvoríme víno bez rezíduí po chemických prípravkoch, minimálne zaťažujeme životné prostredie a budujeme prirodzenú imunitu vinohradov. Dbáme na kvalitu, nielen prostredia ale aj produktu, ktorý tvoríme.