Magazín

Využitie umelej inteligencie vo vinárstve

Umelá inteligencia vo vinárstve - TAJNA

Ako AI môže prispieť k udržateľnejšiemu a ekologickejšiemu pestovaniu viniča

Vinohradníctvo je tradičné odvetvie, ktoré čelí moderným výzvam súvisiacim s klimatickými zmenami, ochranou životného prostredia a udržateľnosťou. V posledných rokoch sa čoraz viac využívajú moderné technológie, medzi ktoré patrí aj umelá inteligencia (AI), na riešenie týchto problémov. AI prináša inovatívne riešenia, ktoré môžu výrazne prispieť k ekologickejšiemu a udržateľnejšiemu pestovaniu viniča. 

Presné poľnohospodárstvo a monitorovanie vinohradov

Jedným z kľúčových aspektov, kde AI zohráva významnú úlohu, je presné poľnohospodárstvo. AI systémy využívajú rôzne senzory, drony a satelitné snímky na monitorovanie zdravotného stavu viniča, identifikáciu chorôb a škodcov, ako aj na hodnotenie pôdnych podmienok. Tieto technológie umožňujú vinárom presne sledovať a analyzovať veľké množstvo dát, čo im umožňuje prijímať informované rozhodnutia o potrebných intervenciách.

Predikcia a manažment chorôb

Choroby viniča predstavujú jednu z hlavných výziev pre vinohradníkov, ktoré môžu viesť k značným stratám na úrode. AI systémy dokážu analyzovať historické údaje o počasí, pôdnych podmienkach a výskyte chorôb a vytvárať predikčné modely, ktoré varujú vinárov pred potenciálnymi epidémiami. Týmto spôsobom môžu vinári včas zasiahnuť a minimalizovať použitie chemických prostriedkov, čo má pozitívny dopad na životné prostredie.

Optimalizácia zavlažovania a výživy

Efektívne využívanie vody a živín je ďalším dôležitým aspektom udržateľného pestovania viniča. AI nástroje dokážu monitorovať vlhkosť pôdy, stav vegetácie a klimatické podmienky, aby optimalizovali zavlažovacie a hnojivé plány. Napríklad, systémy ako CropX a Arable využívajú senzory a AI algoritmy na presné dávkovanie vody a živín, čím sa minimalizuje plytvanie a znižuje ekologická stopa vinárstva.

Umelá inteligencia vo vinohrade - vinárstvo TAJNA

Zdroj obrázku: Supplied/Plant & Food Research

Existujúce AI nástroje pre ekologické pestovanie viniča

Vo svete už existuje niekoľko AI nástrojov, ktoré pomáhajú pestovateľom viniča dosiahnuť ekologickejšie a udržateľnejšie postupy: 

  1. VineView: Táto platforma využíva drony a satelitné snímky na detailné monitorovanie vinohradov. AI analyzuje snímky na identifikáciu problémových oblastí, chorôb a stresu rastlín, čo umožňuje presné a včasné zásahy.
  1. DeepMind for Agriculture: DeepMind, známy pre svoje pokročilé AI algoritmy, vyvíja nástroje na optimalizáciu poľnohospodárskych postupov vrátane pestovania viniča. Ich technológie dokážu analyzovať obrovské množstvo dát na predikciu výnosov a identifikáciu najlepších postupov pre udržateľné pestovanie.
  1. IBM Watson Decision Platform for Agriculture: Táto platforma kombinuje AI s dátami o počasí, pôde a rastlinách na vytváranie predikčných modelov, ktoré pomáhajú vinárom pri rozhodovaní. Cieľom je zvýšiť efektivitu a udržateľnosť poľnohospodárskych procesov.
  1. Agrivi: Agrivi je komplexný poľnohospodársky softvér, ktorý využíva AI na monitorovanie a manažment poľnohospodárskych aktivít vrátane pestovania viniča. Poskytuje nástroje na plánovanie, sledovanie a analýzu, čo umožňuje optimalizáciu všetkých aspektov pestovania.

Implementácia umelej inteligencie vo vinárstve predstavuje významný krok k ekologickejšiemu a udržateľnejšiemu pestovaniu viniča. AI nástroje umožňujú presné monitorovanie, efektívne využívanie zdrojov a včasné zásahy, čo vedie k zníženiu negatívneho vplyvu na životné prostredie a zvýšeniu kvality a výnosov úrody.  

AI vo vinárstve TAJNA?

V našom ekologickom vinohrade TAJNA zatiaľ nevyužívame umelú inteligenciu pri pestovaní viniča. Na prognózu a signalizáciu chorôb využívame našu Meteostanicu, ktorá nám slúži aj na zhodnotenie pestovateľského roka a jeho porovnanie s minulými rokmi. Okrem meteostanice využívame skúsenosti nášho agronóma. Každý agronóm pozná svoj vinohrad, náchylnosť odrôd a kritické miesta vinohradu. Na sledovanie zdravotného stavu viniču využívame listové a pôdne analýzy v certifikovnom laboratóriu. A to z dôvodu cielenej výživy rastlín nakoľko v analýzach sledujeme mikroprvky (bór, mangán) a makropvky (dusík, fosfor, draslík a iné). Okrem toho počas vegetácie vykonávame denné prehliadky vinohradu a zhodnocujeme zdravotný stav viniča.  

Vzhľadom na to, že inovácie a moderná technika patria medzi dôležité prvky nášho vinárstva, sme otvorení nových technológiam a reflektujeme najnovšie trendy. Používanie AI vo vinohrade, či pivnici je pre nás určite blízkou budúcnosťou. 

Objavte vína z produkcie nášho vinárstva