Vinársky slovník

Fľaša na víno

Fľaša na víno je nádoba určená na skladovanie a servírovanie vína. Typická fľaša na víno je vyrobená zo skla, aby chránila víno pred svetlom a udržiavala jeho kvalitu. Objem štandardnej fľaše na víno je 750 ml, hoci existujú aj menšie či väčšie varianty. Dizajn fľaše môže byť rôzny, odlišujú sa tvarom a farbou, čo často závisí od typu vína a tradičných zvyklostí v konkrétnych vinárskych oblastiach. Fľaša tiež poskytuje priestor pre etiketu, ktorá nesie dôležité informácie o víne.

Vinárstvo TAJNA

Príroda nám dáva dokonalý produkt vo forme hrozna a my jej to chceme neustále odplácať. Ekologickým prístupom k vinohradu tvoríme víno bez rezíduí po chemických prípravkoch, minimálne zaťažujeme životné prostredie a budujeme prirodzenú imunitu vinohradov. Dbáme na kvalitu, nielen prostredia ale aj produktu, ktorý tvoríme.