Vinársky slovník

Etiketa na víno

Etiketa na víno je dôležitý prvok, ktorý poskytuje spotrebiteľom informácie o víne v fľaši. Obsahuje údaje ako názov vína, vinárstvo, odrodu hrozna, ročník, pôvod (napríklad región alebo vinica), obsah alkoholu a často aj poznámky o chuti a aróme. Etiketa môže tiež zahrňovať informácie o spôsobe výroby vína a odporúčania na jeho podávanie. Okrem praktických informácií slúži aj ako marketingový nástroj, pretože dizajn etikety môže výrazne ovplyvniť výber zákazníka.

Vinárstvo TAJNA

Príroda nám dáva dokonalý produkt vo forme hrozna a my jej to chceme neustále odplácať. Ekologickým prístupom k vinohradu tvoríme víno bez rezíduí po chemických prípravkoch, minimálne zaťažujeme životné prostredie a budujeme prirodzenú imunitu vinohradov. Dbáme na kvalitu, nielen prostredia ale aj produktu, ktorý tvoríme.