Vinársky slovník

Dezertné vína

Dezertné vína sú sladké vína, podávané s dezertom. Jednoduchá definícia dezertného vína neexistuje. V Spojenom kráľovstve sa za dezertné víno považuje akékoľvek sladké víno, ktoré sa pije s jedlom, na rozdiel od bielych obohatených vín (fino a amontillado sherry) pitých pred jedlom a červených alkoholizovaných vín (portské a madeira).

Väčšina obohatených vín sa teda považuje za odlišnú od dezertných vín, ale niektoré menej silné obohatené biele vína, ako napríklad sherry Pedro Ximénez a Muscat de Beaumes-de-Venise, sa považujú za čestné dezertné vína. Naproti tomu v Spojených štátoch je dezertné víno legálne definované ako akékoľvek víno s obsahom alkoholu nad 14 % objemu, ktoré zahŕňa všetky obohatené vína – a v dôsledku toho je zdanené vyššie. To sa datuje od čias, keď americký vinársky priemysel vyrábal iba dezertné vína fortifikáciou, ale takáto klasifikácia je v súčasnosti zastaraná, pretože moderné kvasnice a vinohradníctvo môžu produkovať suché vína nad 15 % bez fortifikácie (a nemecké dezertné vína môžu obsahovať polovičné množstvo alkoholu).

Vinárstvo TAJNA

Príroda nám dáva dokonalý produkt vo forme hrozna a my jej to chceme neustále odplácať. Ekologickým prístupom k vinohradu tvoríme víno bez rezíduí po chemických prípravkoch, minimálne zaťažujeme životné prostredie a budujeme prirodzenú imunitu vinohradov. Dbáme na kvalitu, nielen prostredia ale aj produktu, ktorý tvoríme.