Vinársky slovník

Dealkoholizované víno

Nealkoholické víno (presnejšie dealkoholizované víno) sa získava z klasického vína. Šetrným procesom dealkoholizácie sa z vína oddelí alkohol tak, aby bola zachovaná nepozmenená charakteristika pôvodného vína.

Dealkoholizácia prebieha čisto mechanickou metódou vyvinutou v Austrálii, bez ďalšieho chemického, či tepelného spracovania. Tato metóda garantuje 100% zachovanie chutí a vôní vína.

Vinárstvo TAJNA

Príroda nám dáva dokonalý produkt vo forme hrozna a my jej to chceme neustále odplácať. Ekologickým prístupom k vinohradu tvoríme víno bez rezíduí po chemických prípravkoch, minimálne zaťažujeme životné prostredie a budujeme prirodzenú imunitu vinohradov. Dbáme na kvalitu, nielen prostredia ale aj produktu, ktorý tvoríme.