Vinársky slovník

Cuvée

Cuvée je francúzsky vinársky výraz, ktorý pochádza z cuve, čo znamená kaďa alebo tank.

Vinári používajú pojem cuvée v niekoľkých rôznych významoch, viac-menej založených na koncepte tanku vína určeného na nejaký účel.
Cuvée na etiketách vína vo všeobecnosti označuje víno zo špecifickej zmesi alebo šarže. Keďže pojem cuvée na tento účel nie je regulovaný a väčšina vín bola v určitom štádiu výroby uskladnená v kadi alebo tanku, prítomnosť slova cuvée na etikete ľubovoľného výrobcu nie je zárukou najvyššej kvality.

Nároční výrobcovia, ktorí predávajú bežné zmesi aj zmesi, ktoré nazývajú „cuvée...“ si však zvyčajne vyhradzujú slovo pre špeciálne zmesi alebo vybrané sudy vyššej kvality – aspoň v porovnaní s bežnými vínami tohto výrobcu. Najmä výrazy ako cuvée speciale alebo tête de cuvée (druhé najmä v Sauternes AOC) majú naznačovať vyššiu kvalitu.

Kvalitnejšie ako obyčajné cuvée sa v tejto súvislosti často označujú ako rezervné vína, kým cuvée nižšej kvality ako hlavné je druhé víno.
V niektorých regiónoch cuvée špecificky znamená zmes, t. j. víno vyrobené zo zmesi niekoľkých odrôd viniča, a nie z jednej odrody. To platí najmä mimo Francúzska.

V Champagne a niekedy aj v iných regiónoch, kde sa vyrábajú šumivé vína tradičnou metódou, cuvée označuje aj najlepšiu hroznovú šťavu z jemného lisovania hrozna. V Champagne je cuvée prvých 2 050 litrov hroznovej šťavy zo 4 000 kg hrozna (matolina), pričom nasledujúcich 500 litrov je známych ako taille (chvost) a očakáva sa, že prinesú vína hrubšieho charakteru. Mnohí výrobcovia šampanského sú hrdí na to, že vo víne používajú iba cuvée.

Výnimočné Cuvée objavíte aj medzi vínami v kolekcii PREMIUM, ktorú nájdete tu.

Vinárstvo TAJNA

Príroda nám dáva dokonalý produkt vo forme hrozna a my jej to chceme neustále odplácať. Ekologickým prístupom k vinohradu tvoríme víno bez rezíduí po chemických prípravkoch, minimálne zaťažujeme životné prostredie a budujeme prirodzenú imunitu vinohradov. Dbáme na kvalitu, nielen prostredia ale aj produktu, ktorý tvoríme.