Vinársky slovník

Bio víno

Ak je víno certifikované ako bio, kritériá sú oveľa prísnejšie, čo často znamená vyššie náklady pre vinárstvo. S rastúcim bio trhom ste už možno počuli o biovínach, no mnohí z vás sa stále pýtajú, čo presne znamená pojem biodynamické, ktoré mnohí vinári zavádzajú do praxe. Bežne vyrábané víno môže obsahovať zvyškové pesticídy, pridané konzervačné látky, farbivá a vedľajšie živočíšne produkty. Na urýchlenie, spomalenie a usmernenie procesu premeny hrozna na víno sa často používajú rôzne chemikálie. Ale aký je rozdiel medzi organickým, naturálnym a biodynamickým vínom?

Aby sme objasnili rozdiely medzi týmito vínami, ponúkame vám niekoľko definícií:

Organic

Organické víno je certifikované podľa ekologických noriem zákona. Logo Organic na fľaši znamená, že produkt, ktorý kupujete, bol vyrobený podľa najprísnejších ekologických štandardov, ktoré sú v súlade s normami EÚ.

Predtým bolo víno označované ako „vyrobené z organicky pestovaného hrozna“ jediným možným nárokom, ale nariadenia zavedené v roku 2012 teraz umožňujú, aby bol celý proces výroby vína, od zberu až po fľaškovanie, certifikovaný zákonom.

Najvýraznejším rozdielom medzi ekologickými americkými a európskymi vínami je množstvo siričitanov povolených v konečnom produkte. Zatiaľ čo organické vína s certifikáciou USDA nemôžu obsahovať prakticky žiadne siričitany, v EÚ môžu obsahovať až 100 častíc na milión siričitanov. Všetky vína prirodzene obsahujú niektoré siričitany, ktoré sa nachádzajú na šupkách hrozna.

Ekologická výroba vína musí spĺňať prísne požiadavky. Vinohradníci podporujú biodiverzitu, čo zase podporuje prirodzenú kontrolu škodcov. Napríklad výsadba kvitnúcich „krycích plodín“ medzi viničom môže prilákať prirodzených predátorov škodcov viniča. Tieto opatrenia pomáhajú vytvoriť samoregulačný ekosystém pre vinohrady, čo znamená, že organické vína možno vyrábať bez spoliehania sa na potenciálne škodlivé pesticídy. Ekologické vinárstva sa často stávajú útočiskom pre voľne žijúce živočíchy a poskytujú domovy pre včely, vtáky a motýle, v priemere až o 50 % viac. Kladú hlavný dôraz na pôdu, podporujú silné koreňové štruktúry a zdravú, biologicky aktívnu pôdu, ktorá prekypuje životom.

Biodynamic

Na rozdiel od organického vinohradníctva sa posudzovanie biodynamiky medzi krajinami nemení. Biodynamika, ktorú začal v 20. rokoch 20. storočia rakúsky filozof Rudolf Steiner, predstavuje metódu pestovania založenú na lunárnom kalendári. Každý deň sa spája s jedným zo živlov: zem, oheň, vzduch a voda. Dni sú rozdelené na ovocné dni (najvhodnejšie na zber hrozna), koreňové dni (rez), listové dni (polievanie) a kvetové dni, keď by mal byť vinohrad nedotknutý. Biodynamické postupy sa však neriadia iba týmto kalendárom. Steiner tiež odporúčal používať špeciálne prípravky.

Jedna technika používaná v biodynamickom poľnohospodárstve zahŕňa zakopávanie kravských rohov naplnených kompostom vo vinohradoch, ktoré sa neskôr vykopú. Biodynamické vína využívajú organické postupy, pretože sa vyhýbajú pesticídom a spoliehajú sa skôr na kompost než na chemické hnojivá. Väčšina týchto vín je teda aj v praxi bio. Certifikované biodynamické vína však môžu obsahovať až 100 častíc na milión siričitanov, čo je viac ako je povolené podľa USDA.

Vinárstvo TAJNA

Príroda nám dáva dokonalý produkt vo forme hrozna a my jej to chceme neustále odplácať. Ekologickým prístupom k vinohradu tvoríme víno bez rezíduí po chemických prípravkoch, minimálne zaťažujeme životné prostredie a budujeme prirodzenú imunitu vinohradov. Dbáme na kvalitu, nielen prostredia ale aj produktu, ktorý tvoríme.