• Zlatá premiéra vína Cabernet Sauvignon, 2013

    Druhý septembrový týždeň už tradične prebiehajú Košické slávnosti vína v spojení s prestížnou medzinárodnou súťažou vín. Podujatie organizované v spolupráci s klastrom KOŠICE – Turizmus je súčasťou odborného programu populárneho vinárskeho festivalu, ktorého sa každoročne zúčastňujú desiatky vystavovateľov, vinohradníkov, vinárov a distributérov vína.