Škola vína

Prečo je pre vinára dôležitý vlastný vinič

Cesta od hrozna k vínu je krásne zložitá a pri správnej navigácii sa končí skvelým zážitkom z pitia. No všetko to začína pri pestovaní a starostlivosti o vinič. Cesta k hroznu samotnému je tiež plná zákutí a rôznych fáz. Veľký vplyv má v agrotechnike pestovania Viniča hroznorodého rez.

Vlastný vinič dáva vínu dušu

Nie všetci výrobcovia vína si hrozno dopestovávajú sami vo svojich viniciach. A taktiež nie každý vinohradník si vyrába vlastné víno. Vinárstvo Tajna je výnimočné tým, že pre svoje víno pestujeme hrozno výlučne vo svojom vlastnom vinohrade. Tento fakt je pre vinára (a aj spotrebiteľa) dôležitý – iba ak si sami pestujete, viete o svojom hrozne a jeho vlastnostiach všetko. Viete koľko ste mu venovali starostlivosti, živín a viete čo môžete od neho očakávať pri výrobe vína.

vinohrad TAJNA

Menej môže byť viac

Tak, ako je mnoho odrôd viniča, tak je potrebné mať individuálny prístup ku každej z nich a aj ku každému rodiacemu letorastu. Vinica si vyžaduje dostatok pozornosti aj zásahov, treba jej rozumieť a pomáhať, aby sme finálne oberali zdravé a šťavnaté strapce.
Jeden z najdôležitejších zásahov je zimný rez viniča. Ovplyvňujeme ním rast a úrodu. Obmedzením nadmerného množstva letorastov, ktoré vinič oslabujú presúvame živiny do rodiacej časti dreva, kde bude rásť, kvitnúť a po opelení dozrievať hrozno. NA kvalitu vplýva aj veľké množstvo súkvetí – strapce sú riedke, bobule malé, nerovnomerne dozrievajú, úroda je nízka a často podradnej kvality.

Časti viničového kra a ich význam

Základom dobrej úrody je strihať vinič tak, aby nám zo starého dreva vyrastalo dvojročné, na ktorom vyrastá jednoročné drevo. Hrozno sa urodí aj na inom dreve, no najväčší potenciál kra využijete, ak sa budete držať tohto jednoduchého pravidla a podľa neho aj vinič strihať. Pre dobré rozoznanie dreva, ktoré chceme rezať si objasníme zopár skutočností.

  • Staré drevo – nadzemná časť viniča staršia ako dva roky. Čím viac starého dreva má ker, tým ľahšie znáša mrazy a uchováva rezervné výživové látky.
  • Dvojročné drevo – vyrastá zo starého dreva. V predchádzajucom roku slúžilo ako rodivé drevo. Z neho vyrastá jednoročné rodivé drevo.
  • Jednoročné drevo – vznikne zo zdrevnateného výhonku po skončení vegetácie a opadnutí listov. Z neho ďalší rok vyrastajú nové rodivé výhony.
  • Letorast – mladé nezdrevnatené výhony, ktoré vyrastajú z púčikov. Na jeseň po opadnutí listov zdrevnatejú a stáva sa z nich jednoročné drevo.

Letorasty vyrastajú aj zo starého dreva, to je však málo rodivé. Môže slúžiť ako rezervné, v prípade, že postavenie je vyhovujúce a tak môže byť základom pre budúcoročné rodivé drevo.
Rez viniča sa delí aj podľa počtu púčikov, ktoré ponecháme na jednoročnom dreve. Rez môže byť krátky (1–5 púčikov), stredný (6–8 púčikov), dlhý (9 a viac púčikov) alebo zmiešaný. Voľba závisí napríklad od odrody, ktorá sa strihá, od potreby radikálne omladiť, alebo či sa jedná o mladý alebo už starší ker.

Hodnotu nášho vinárstva určuje víno. Kvalitu vína však ovplyvňuje hrozno a jeho kvalita. To je dôvod, prečo venujeme veľkú pozornosť jeho pestovaniu, snažíme sa vytvoriť optimálne podmienky pre živiny vo vinohrade a kladieme dôraz na ochranu vinohradu, ktorá nepotláča prirodzený vývoj ekosystému, ale naopak, dáva šancu k vytvoreniu vlastnej imunity.

Naše nadšenie pestovať vinohrad ekologicky je postavené na zvyšovaní biodiverzity vo vinici. Biodiverzita, alebo rôznorodosť, udržiava vyvážený pomer živín, podporuje rozmnožovanie prirodzených nepriateľov škodcov viniča a zlepšuje životné prostredie. Zároveň je to aj snaha zanechať zdravú prírodu pre budúcu generáciu.

Najdôležitejšie je, aby sa vinár zžil so svojim vinohradom. Iba vtedy venuje dostatok pozornosti všetkým faktorom dôležitým pre dopestovanie a produkciu kvalitného vína. U nás v Tajnej sa vinič snažíme nepreťažovať. Našou zásadou je – radšej mať menej hrozna, ale kvalitné. Týmto sa riadia naši odborníci, ktorí sa o vinice starajú a aj im patrí vďaka za kvalitu nášho vína.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *