Ďakujeme za Vašu dôveru a priazeň

v uplynulom roku a prajeme

Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 2019!