Ako vyrábame víno, Kultúra vína, Nezaradené

Ekologické pestovanie hrozna a udržateľnosť vo vinárstve

Peter Czako

Je všeobecne známe, že poľnohospodárstvo čelí nadmernému využívaniu chemických látok, ktoré znečisťujú prírodu. Je až zarážajúce, že vinohradníctvo je celosvetovo najviac zaťažené odvetvie s herbicídmi a pesticídmi. Navyše, Slovensko patrí na chvost Európy v rozlohe vinohradov, ku ktorým sa pristupuje ekologicky. Udržateľnosť je teda stále viacerým pestovateľom cudzie slovo.

Téma ekológie a udržateľnosti je veľmi blízka aj pre naše vinárstvo a preto vám prinášame rozhovor s manažérom produkcie Tajna Vineyards & Winery Ing. Petrom Czakom.

Je udržateľnosť a téma organickej výroby vo vinárstve Tajna dôležitá? Čo je hlavnou motiváciou produkovať len organické víno?

Samozrejme, hlavným dôvodom je naša túžba produkovať čisté a zdravé víno. Motiváciou je aj zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Keď chceme, aby tu naša príroda bola aj pre ďalšie generácie, potrebujeme sa správať zodpovedne. Ekologický prístup pre nás znamená dlhodobo udržateľnú produkciu hrozna aj pre ďalšie generácie. Je to spôsob pestovania kultúry.

Konvenčný spôsob výroby hrozna (maximálne využitie pôdy pre seba, bez ohľadu na budúce generácie) vyprodukuje väčší objem hrozna, no dlhodobý udržateľný pohľad a samozrejme nielen zdravie prírody, ale aj to naše, sú dôvodmi prečo chceme prejsť na udržateľný spôsob pestovania.

V čom spočíva mať organické vinohrady? Čo všetko to obnáša?

Organická produkcia neznamená len vylúčenie postrekov v starostlivosti o vinohrad. Poľnohospodár alebo vinohradník sa musí naučiť kontrolovať pôdne živiny bez hnojív a vysporiadať sa s nežiadúcou burinou a hmyzom iným spôsobom ako použitím herbicídov a insekticídov.

Pri vinohrade sa dá povedať, že 80 % z procesu tvorí pôdny manažment, čiže ekologická starostlivosť o pôdu a 20 % tvorí starostlivosť o rastlinu.

Pri pôde je to ako s imunitou. Treba sa o ňu starať, lebo v určitom momente sa jej zanedbávanie prejaví. Dobrý pôdny manažment zabezpečuje rovnováhu podzemnej a nadzemnej časti a kondíciu pôdy. Výsledkom čoho je vinič odolnejší voči poveternostným podmienkam, škodcom a hubovým chorobám.

Jedným z využívaných ekologických postupov je aj aplikácia dravého roztoča, Typhodromus pyri, v treťom roku pri založení kmienka. Jeho úlohou je požieranie iných nežiadúcich roztočov. Všeobecne je prístup ku kru citlivejší. Porast prevzdušňujeme, odlisťujeme a pripravujeme ker na to, aby sa vedel sám ochrániť. Je to naozaj dlhodobý proces plný učenia sa, ktorý vyžaduje trpezlivosť.

ekologický vinohrad TAJNA

V čom sa odlišujú vína, ktoré sú spracované organicky? Vie to konzument pocítiť a rozpozná udržateľnosť?

Pri organickej produkcii hrozna vznikajú vína s odrodovým charakterom, nie sú uniformné. Prejaví sa v nich terroir a konzument môže pocítiť jedinečný vplyv prostredia, podnebia, pôdy, viniča, ale aj postupov pri jeho pestovaní.

Na prvý pohľad neviditeľný rozdiel medzi organickým a konvenčným spôsobom spracovania sú rezíduá po postrekoch, ktoré sa môžu vo víne nachádzať. Konzument to nespozoruje, no organická produkcia zabezpečuje, že vo víne sa nachádzajú prírodné molekuly. Hrozno sa ošetruje výťažkami z rastlín a bežnými prvkami ako síra alebo meď. Organické hrozno je zdravšie a plné antioxidantov, vitamínov a minerálov.

Preto by sme mali dbať nielen na konzumáciu organických potravín, ale aj vína, ktoré nebude negatívne vplývať na naše zdravie a prejavovať sa vo forme alergií, či čoraz bežnejšiemu problému s intoleranciou na histamín.

V Tajnej ste teraz v konverznom období, čo to znamená?

Od začiatku pristupujeme k vinohradu ekologickejším spôsobom, preto ďalším pre nás úplne logickým krokom v našom vývoji je prechod z integrovaného pestovania, kedy sme mohli používať určité množstvo postrekov a hnojív na úplne ekologické, kde môžeme ochranu robiť len bio prípravkami. Tento prechod preverí naše schopnosti a vedomosti, ktoré sme doteraz nadobudli. Samozrejme je potrebné brať do úvahy aj to, že nie každá poloha je vhodná na ekologické pestovanie, avšak poloha našich honov na kopci, kde je dobré prúdenie vetra a intenzívnejšie slnko, nám to umožňuje.

Sme schopní produkovať čisto organicky a preto nastal čas, aby sme to potvrdili aj certifikátom.

Momentálne sme pod kontrolou nezávislej inštitúcie, ktorá dohliada na ekologickú produkciu hrozna a celkového pestovania. Po konverznom období budeme môcť oficiálne deklarovať, že sme ekologický pestovateľ hrozna. Navyše, budeme druhým najväčším ekologickým pestovateľom hrozna na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *